Cele mai folosite cuvinte in limba germana (101-120)

101. drei (num.) – trei
102. wenig (adj.) – puțin
103. Frau, die, -en (subst.) – femeia, soția
104. Mensch, der, -en (subst.) – omul, persoana
105. deutsch (adj.)  – german, nemțesc
106. Kind, das, -er (subst.) – copilul
107. etwas (pron.) – ceva
108. Tag, der, -e (subst.) -ziua
109. nun (adv.) – acum
110. finden (verb) – a găsi
111. nichts (pron.) – nimic
112. bleiben (verb)  – a rămâne
113. sondern (conj.) – ci
114. klein (adj.) – mic
115. zwischen (prep.) – între
116. alt (adj.) – bătrân, vechi
117. gegen (prep.) – contra, împotriva
118. liegen (verb) – a se afla
119. ohne (prep.) – fără
120. nein (adv.) nu

Leave a Reply