Cele mai folosite cuvinte din limba germana (161-180)

161. eigen (adj.) – propriu
162. bringen (verb) – a aduce
163. Leute, die (subst) – oameni (ATENȚIE! – are doar formă de plural)
164. schön (adj.) – frumos
165. einige (pron./adj.) – câțiva
166. bereits (adv.) – deja
167. Arbeit, die (subst.)  – munca
168. leben (verb) – a trăi
169. fahren (verb) – a conduce, a merge cu mașina sau cu trenul
170. meinen (verb) – a avea o părere
171. spät (adj.) – târziu
172. etwa (adv.) aproximativ
173. wer (pron.) – cine
174. Prozent, das, -e (subst.) – procent
175. fragen (verb)  – a întreba
176. gerade (adv.)  – tocmai; drept
177. wichtig (adj.) – important
178. zwar (adv.) – într-adevăr
179. Hand, die -(ä)-e (subst.) – mâna
180. wirklich (adj./adv.)  chiar

Leave a Reply