Diferența dintre antworten și beantworten

Amândouă înseamnă a răspunde (unei întrebări, unei scrisori). Diferența constă în faptulantworten-beantwortenantworten se poate folosi de sine stătător, eventual poate fi specificat cui (cazul dativ) îi răspundem fără a menționa la ce răspundem.

Sie fragt, und er antwortet.
Ea întreabă și el răspunde.

În cazul lui beantworten (la fel ca toate verbele care încep cu be-) trebuie obligatoriu menționat la ce răspundem (cazul acuzativ).

Sie fragt, und er beantwortet ihre Fragen.
Ea întreabă și el răspunde la întrebările ei.

Atenție!

Ich antworte die Frage.
(s-ar traduce prin Eu răspund întrebare)

Dacă am apucat să folosim verbul antworten și vrem totuși să menționam la ce răspundem se folosește prepoziția auf:

Ich antworte auf die Frage
Eu răspund la întrebare.

Leave a Reply