Formarea pluralului la substantivele de origine straina

  • unele substantivele care provin din alte limbi iși păstrează de obicei terminațiile pentru plural (vezi si acest articol)

der Indexdie Indizes (indexul – indicii)12118976_879935525424094_8187346794132234236_n
das Praktikum die Praktica (practica – practicile)
das Komma die Kommata (virgula –  virgulele)
das Solo die Soli (soloul – solourile)
das Lexikon die Lexika (lexiconul – lexicoanele)
das Visum  die Visa (viza – vizele)

  • altele primesc terminația -en.

das Album  die Alben (albumul – albumele)
die Firma die Firmen (firma – firmele)
das Museum die Museen (muzeul – muzeele)
das Atlas  die Atlanten (atlasul – atlasele)
der Globus die Globen (globul – globurile)
das Risiko die Risiken (riscul – riscurile)
das Datum die Daten (data – datele)
das Konto die Konten (contul – conturile)
das Thema die Themen (tema – temele)
das Zentrumdie Zentren (centrul – centrele)
das Gymnasiumdie Gymnasien (gimnaziu – gimnaziile)

Leave a Reply