Numeralul cardinal (1)

Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr, o determinare numerică sau ordinea obiectelor prin numărare. Mai pe românește se referă la orice are de a face cu cifre și numere. Este flexibilă (adică își schimbă forma în funcție de gen, caz și număr).

Numeralele sunt de mai multe feluri: cardinale, ordinale, fracționare, decimale, multiplicative, de repetiție și distribuitive.

Numeralele cardinale la rândul lor se folosesc pentru:

1.exprimarea unui număr

Im Zimmer sind vier Frauen.
In cameră sunt patru femei.

Ein Kuli kostet jetzt nur 1,50 Euro.
Un pix costă acum doar 2,5o euro.

2.exprimarea anilor

Der griechische Phylosoph Platon ist im Jahre 348 v. Chr. gestorben.
Filozoful grec Platon a murit în anul 348 d. Chr.

*Anul se exprimă prin numeralul cardinal precedat sau neprecedat de im Jahre.
ATENȚIE! Formularea “in” + anul respectiv este incorectă.

** Anii între 1100 și 2000 se citesc de obicei în sute.

1980 – neunzehnhundertachtzig
1756 – siebzehnhundertsechsundfünfzig

3.exprimarea orei

8:00 acht Uhr
6:45 sechs Uhr fünfundvierzig

4.exprimarea vârstei

Spre deosebire de limba română, în limba germană vârsta se exprimă cu ajutorul verbelor sein sau werden

Seine Mutter ist 38.
Mama lui are 38 de ani.

Sie wird im November 40.
Ea va împlini 40 de ani în noiembrie.

  1. în operații aritmetice

2+4=6 zwei plus vier ist sechs
9-6=3 neun minus sechs ist drei

 

Leave a Reply