Parti de vorbire

Cele 10 părţi de vorbire sunt verbul, substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, adverbul, propozitis, conjuncţia şi interjecţia.

Leave a Reply