Substantivul

1. Definiție

1.1 Substantive concrete si abstracte
1.2 Substantive comune si nume proprii

  1. Genul

2.1 Genul masculin
2.2 Genul feminin
2.3 Genul neutru
2.4. Substantive epicene

  1. Numărul

3.1 Reguli de formare a pluralului (5)
3.2 Pluralul substantivelor de origine straina
3.3 Substantive cu plural dublu
3.4 Substantive cu mai multe forme de plural
3.5 Substantive fara plural (Singularia tantum)
3.6 Substantive fara singular (Pluralia tantum)
3.7 Pluralul substantivelor compuse
3.8 Substantive individuale si colective

  1. Declinarea (cazurile)

4.1 Declinarea cu articolul hotărât
4.2. Declinarea cu articolul nehotărât
4.3 Declinarea cu articolul nehorat negativ
4.4 Declinarea cu -n
4.5 Declinarea mixtă
4.6 Declinarea substantivelor proprii

  1. Substantive care cer o anumită prepoziție

  2. Formarea substantivelor

6.1 Substantive compuse
6.2 Substantive formate din inițiale sau abrevieri
6.3. Substantive formate cu sufixe și prefixe
6.3.1 feminizarea substantivelor
6.4 substantive provenite din alte părți de vorbire

6.4.1 Substantivarea adjectivelor și participiilor
6.4.2 Substantivarea verbelor la infinitiv
6.4.3 Substantivarea numeralelor

  1. Diminutivul substantivelor

  2. Cele mai frecvente substantive din limba germană