Substantivul – generalitati

 Substantivul este acea parte de vorbire care definește ființe, lucruri sau noțiuni abstracte și care se modifică în funcție de gen, număr și caz. Ca și în limba română, în limba germană există trei genuri gramaticale: masculin, feminin și neutru. Genul se poate identifica după articolul hotărât:
masculin: der Tisch (masa), der Mann (bărbatul)
feminin: die Blume (floarea), die Frau (femeia)
neutru: das Buch (cartea), das Mädchen (fetița)
După cum se observă nu există nicio corespondență între genul din limba germană și limba română. Recomandarea mea e să se învețe simultan substantivul cu articolul corespunzător. Din păcate e un sfat pe care toți începătorii îl ignoră (eu însumi am făcut la fel). Utilitatea cunoașterii articolului apare mai târziu când încep să fie folosite cazurile.

Leave a Reply