Cazul acuzativ

Într-un text anterior (aici) am discutat despre cazul nominativ. Astăzi o să prezint (pe scurt pentru că subiectul este imens) cazul acuzativ. În acest caz stau substantivele care suferă acțiunea (produsă de substantivul aflat în nominativ)

Reluând exemplul anterior

Der Hund isst einen Knochen. (Câinele mănâncă un os.)

Knochen se află în cazul acuzativ (Osul suferă acțiunea de a fi mâncat).

Articolele hotărâte specifice cazului acuzativ sunt: den (pentru substantivele masculine), die (pentru cele feminine) și das (pentru cele neutre). Pentru plural articolul hotărât este die. De remarcat este faptul că atât pentru substantivele feminine și cele neutre cât și pentru plural articolul hotărât are aceeași formă în cazurile nominativ și acuzativ.

Articolul nehotărât în cazul acuzativ are următoarele forme: einen (pentru substantivele masculine), eine (pentru cele feminine) și ein (pentru cele neutre). Aici se observă aceeași similitudine, substantivele feminine și cele neutre se comportă la fel în cazul nominativ și acuzativ. ATENTIE! După cum am menționat, articolul nehotărât nu are formă de plural.

Un substantiv se va găsi întotdeauna în cazul acuzativ dacă îndeplinește una dintre cele două condiții:

  • răspunde la una din  întrebările: încotro? pe cine? ce? despre ce? pentru ce?
  • este precedat de una din prepozițiile următoare*: bis (până la), durch (printre), für (pentru), gegen (împotriva), ohne (fără), um (în jurul), entlang (de-a lungul).

* Chestiunea prepozițiilor este mai complicată de atât și va avea un articol dedicat. Aici sunt doar câteva exemple ca să vă faceți o idee

Bis – până la

Bis este o propoziție care cere întotdeauna cazul acuzativ. Se traduce prin până (până la). Are sens spațial sau temporal.

  • spațial (ceva sau cineva se duce până într-un anumit loc). Răspunde la întrebarea bis wohin? (până unde?)

Der Bus fährt bis Berlin.
Autobuzul merge până la Berlin.

  • temporal (ceva se întâmplă până la un moment dat). Răspunde la întrebarea bis wann? (până când?)

Das Wetter bleibt bis Montag schön.
Vremea rămâne frumoasă până luni.

În situațiile când se combină cu alte prepoziții, bis este cel ce determină cazul substantivului (care va fi după cum am menționat mereu acuzativ)

Der Wagen fuhr bis vor das Hotel.
Mașina a mers până în fața hotelului.