Adverbele hin, her si compusele lor

  • her – arată apropierea de vorbitor (direcția spre el)
  • hin – arată îndepărtarea de vorbitor (pentru a exprima direcția de la vorbitor către o anumită țintă)

Ich bin hier. (Eu sunt aici)
Komm hierher! (Vino aici)
Geh nicht dorthin! (Nu te duce acolo!)

Adverbele compuse cu “hin” și “her” se folosesc mai mult în limba scrisa, în limba vorbită sunt preferate formele scurte, aceleași pentru ambele direcții.

Hans, komm doch rein! (Hans vino înăuntru!)
Martin, geh doch rein! (Martin du-te înăuntru!)

ATENȚIE! În cuvintele “wohin” și “woher“, particulele “hin” și “her” pot fi scrise și separat fără să se modifice sensul

Wohin geht er? Wo geht er hin?
Unde se duce el?
Woher kommst du? Wo hommst du her?
De unde vii?