Cazul acuzativ

Într-un text anterior (aici) am discutat despre cazul nominativ. Astăzi o să prezint (pe scurt pentru că subiectul este imens) cazul acuzativ. În acest caz stau substantivele care suferă acțiunea (produsă de substantivul aflat în nominativ)

Reluând exemplul anterior

Der Hund isst einen Knochen. (Câinele mănâncă un os.)

Knochen se află în cazul acuzativ (Osul suferă acțiunea de a fi mâncat).

Articolele hotărâte specifice cazului acuzativ sunt: den (pentru substantivele masculine), die (pentru cele feminine) și das (pentru cele neutre). Pentru plural articolul hotărât este die. De remarcat este faptul că atât pentru substantivele feminine și cele neutre cât și pentru plural articolul hotărât are aceeași formă în cazurile nominativ și acuzativ.

Articolul nehotărât în cazul acuzativ are următoarele forme: einen (pentru substantivele masculine), eine (pentru cele feminine) și ein (pentru cele neutre). Aici se observă aceeași similitudine, substantivele feminine și cele neutre se comportă la fel în cazul nominativ și acuzativ. ATENTIE! După cum am menționat, articolul nehotărât nu are formă de plural.

Un substantiv se va găsi întotdeauna în cazul acuzativ dacă îndeplinește una dintre cele două condiții:

  • răspunde la una din  întrebările: încotro? pe cine? ce? despre ce? pentru ce?
  • este precedat de una din prepozițiile următoare*: bis (până la), durch (printre), für (pentru), gegen (împotriva), ohne (fără), um (în jurul), entlang (de-a lungul).

* Chestiunea prepozițiilor este mai complicată de atât și va avea un articol dedicat. Aici sunt doar câteva exemple ca să vă faceți o idee

Articolul nehotarat

Articolul nehotărât prezintă individualizat obiectul definit de substantiv fără a-l  definiiepurele si testoasa precis. Adică mai pe românește  dacă obiectul este amintit pentru prima dată sau dacă are un sens general. Exemple de articol nehotărât: un scaun (ein Stuhl), o ușă (eine Tür). În aceste cazuri articolul hotărât ar fi fost scaunul (der Stuhl), ușa (die Tür). În românește articolul nehotărât are formă de plural (unii, niște) în timp ce în limba germană lipsește această formă dar substantivul capătă un -n la sfârșit. În tabelul de mai jos am declinat articolul nehotărât la toate genurile și cazurile. Puteți observa asemănările cu articolul hotărât de aici. 

ATENTIE! La cazul genitiv substantivele masculine si neutre primesc un -s suplimentar.