Cele mai folosite cuvinte in limba germana (121-140)

121. heute (adv.) – azi
122. weit (adj.) – departe
123. heißen (verb) – a se numi
124. denken (verb) – a gândi
125. eben (adv.) – chiar acum
126. erst (adv.) – primul
127. natürlich (adj./adv.) – natural
128. ob (conj.) / daca
129. hoch (adj.) inalt
130. beide (pron.) -amândoi
131. Mann, der, -(ä)-er (subst) – bărbatul
132. einfach (adj.) – simplu
133. vielleicht (adv.)- poate
134. dort (adv.) – acolo
135. dabei (adv.) – în timpul, în procesul (și alte zeci de sensuri)
136. einmal (adv.) – o data
137. ihnen (pers. pron.) – lor, dumneavoastra
138. welch- (det./pron.) – ori-
139. nehmen (verb)- a lua
140. tun (verb) – a face

Cele mai folosite cuvinte in limba germana (101-120)

101. drei (num.) – trei
102. wenig (adj.) – puțin
103. Frau, die, -en (subst.) – femeia, soția
104. Mensch, der, -en (subst.) – omul, persoana
105. deutsch (adj.)  – german, nemțesc
106. Kind, das, -er (subst.) – copilul
107. etwas (pron.) – ceva
108. Tag, der, -e (subst.) -ziua
109. nun (adv.) – acum
110. finden (verb) – a găsi
111. nichts (pron.) – nimic
112. bleiben (verb)  – a rămâne
113. sondern (conj.) – ci
114. klein (adj.) – mic
115. zwischen (prep.) – între
116. alt (adj.) – bătrân, vechi
117. gegen (prep.) – contra, împotriva
118. liegen (verb) – a se afla
119. ohne (prep.) – fără
120. nein (adv.) nu

Cele mai folosite cuvinte in limba germana (81-100)

81. sehen (verb) – a vedea
82. lassen (verb) – a lăsa
83. uns (pronume personal) – noi/nouă
84. weil (conj.) – deoarece, pentru că
85. unter (prep.) sub
86. denn (conj.) – deoarece, pentru că
87. stehen (verb) – a sta
88. jed- (det./pron.) fiecare
89. Beispiel, das, -e (substantiv) – exemplu
90. Zeit, die (substantiv) – timp
91. erste, erster, erstes (adj.) primul/-a
92. ihm (pers. pron.) – lui
93. ihn (pers. pron.) – pe el
94. wo (adv.) – unde
95. lang (adj.) – lung
96. eigentlich (adv.) – de fapt 
97. damit (adv.) – cu asta
98. selbst, selber (pron.) -însuși/însăși
99. unser (poss. adj.) – nostru
100. oben (adv.) – deasupra

Cele mai folosite cuvinte în limba germană (1-20)

O să inaugurez o serie de postări în care voi enumera 500 dintre cele mai folosite cuvinte în limba germană. Astăzi le prezint pe primele 20. Dacă cineva vrea să învețe limba germană de la 0 l-aș sfătui să înceapă cu ele.

tricougermana1. der / die / das – articolul hotărât pentru genul masculin, femin și neutru
2. und (conjuncție) – și
3. sein (verb) – a fi (se folosește și ca verb auxiliar pentru formarea perfectului compus)
4. in (prepoziție) – în
5. ein – articolul nehotărât
6. zu (prep.) – către, la
7. haben (verb) – a avea (se folosește și ca verb auxiliar pentru formarea perfectului compus)
8. ich (pronume personal) – eu
9. werden (verb) – a deveni (verb auxiliar, se folosește pentru formarea viitorului și a diatezei pasive)
10. sie (pron. personal) – ea, ei; Sie – Dumneavoastră
11. von (prepoziție) – de la
12. nicht (adverb) – se folosește pentru formarea negației
13. mit (prepoziție) – cu
14. es (pronume personal) – el/ ea (genul neutru)
15. sich (pronume reflexiv) – toate formele
16. auch (adverb) – de asemeni
17. auf (prepoziție) – pe
18. für (prepoziție) – pentru
19. an (prepoziție) – la
20. er (pronume personal) – el