Verbe cu prepoziția um (1)

Anumite verbe din limba germană cer întotdeauna să fie urmate de o anumită prepoziție. În articolul de față voi analiza verbele care solicită prepoziția um.

Inițial pare o listă greu de memorat dar la sfârșitul articolului veți vedea ca se poate identifica totusi un algoritm.

Um este o prepoziție care la rândul ei cere cazul acuzativ așa că întotdeauna regula va fi verb + um + A.

anhalten um – a ține, a se opri

Er hält um die Hand seiner Freundin an.
El o ține pe prietena lui de mână.

dar și

Der Bus hält an der Haltestelle (an).
Autobuzul oprește în stație.

bangen um – a își face griji

Er bangte um seine Note.
El era îngrijorat de nota lui.

Die Eltern bangen um ihre Kinder.
Parinții sunt îngrijorați de copiii lor.

sich bemühen um – a se strădui

Der Lehrer bemühte sich um die Lösung des Problems.
Profesorul a încercat să rezolve problema.

beneiden um – a invidia

Ich beneide  ihn um seine Stimme.
Eu îl invidiez pentru vocea lui.

betrügen um – a înșela

Sie betrügt ihn um sein Geld.
Ea stă cu el pentru banii lui (îl înșeală că îl iubește)

dar și

Sie betrügt ihn mit einem anderen Mann.
Ea iî înșeală cu un alt bărbat.

betteln um – a cerși, a implora

Er bettelte um warme Kleidung.
El cerșea (implora) haine calde.

sich bewerben um – a aplica

Er bewirbt sich um einen Ausbildungsplatz.
El aplică pentru un post de formare profesională.

dar și

Er bewarb sich bei mehreren großen Firmen.
El a aplicat la mai multe firme mari.

biegen um – a vira, a coti

Der Bus biegt um die Ecke.
Autobuzul dă colțul.

bitten um – a ruga

Er bat um eine Verlängerung der Abgabefrist.
El a solicitat (a rugat) o prelungire a termenului limită.

bringen um – a aduce

Sie brachte ihn um sein Geld.
Ea l-a adus pentru banii lui.

dar și

Das brachte ihn auf eine gute Idee.
Asta i-a dat o idee bună.

Er hatte die Kinder in große Gefahr gebracht.
El a pus copiii într-un mare pericol.

ATENȚIE!

umbringen înseamnă a omorî (în această situație um nu mai joacă rol de prepoziție ci  este particula detașabilă a verbului)

Du bringst mich mit deinen Sonderwünschen um.
Mă omori cu dorințele tale speciale.

Macht keine Gefangenen, bringt alle um!
Nu luați prizonieri, omorâți-i pe toți!